El Club

El Club Marítim Torredembarra és una entitat sense afany de lucre, constituïda el dia tres d’agost de 1969.

Disposa d’una Escola de Vela reconeguda per la Federació Catalana de Vela. És una entitat amb personalitat jurídica propia, inscrita al Registre d’Associacions i Federacions Esportives del Consell Superior d’Esports, en data 30 de setembre de 1.982, amb el nº 8.017.  Els seus estatuts, aprovats el 5 de juny de 1982, estan inscrits al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, en data 13 de setembre de 1.982, amb el nº 1.296.El C.M.T. forma part de la Real Federació Espanyola de Vela,  de la Federació Catalana de Vela,  la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids i la Federació de Motonàutica, i l’Escola de Vela segueix els criteris de l’Escola Catalana de Vela.

Degut a tota la seva activitat, aquest Club ha estat declarat d’Utilitat Pública pel Consell de Ministres en data 30 de març de l’any 2001.